اطلاعیه

تاریخ نشر: Jan 22, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:


هم‌وطنان گرامی!
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت بدخشان در نظر دارد که به منظور یاد بود، ماندگاری و بازخوانی تحولات تاریخی بدخشان نام شخصیت‌های را که از بدوِ تأسیس این ولایت به صفت والی ایفای وظیفه نموده‌اند با کارکردهای‌شان به دست نشر بسپارد.
بناً افراد و اشخاص محترم که خود والی بودند و یاهم بیوگرافی والیان پیشین را با تصاویر ایشان داشته باشند به آدرس‌های ذیل ارسال بدارند.
ایمیل : niknazari73@gmail.com / habib.sultani2016@gmail.com
شماره‌های / 0780635821/ 0706663375