بیوگرافی

اسم پاسوال احمد فیصل بیگ زاد

ولد محمد حسین خان

سن      

سکونت اصلی  قریه ختایان  تالقان  ولایت تخار

سکونت فعلی    ناحیه دهم شهر کابل

تحصیلات         ماستر

رشته تحصیلی  نظامی  -   اداره و تجارت  -  علوم سیاسی

بلدیت به زبان های داخلی  دری  پشتو  ازبیکی

بلدیت به زبان های خارجی انگلیسی

سابقه کاری ریس عمومی قطعات منتظره وزارت امور داخله –  والی ولایت فار یاب  -   والی ولایت تخار  و فعلاٌ والی ولایت بدخشان

سابقه کاری فرهنگی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی سابق عضو جمعیت اسلامی افغانستان

شمار ه تماس    0780990990  -  -0770990990  

ایمیل آدرس      Bigzad2001@gmail.com