سوانح والی ولایت بدخشان

 

اسم    پاسوال احمد فیصل بیگ زاد

ولد    محمد حسین خان

سن      

سکونت اصلی      قریه ختایان  تالقان  ولایت تخار

سکونت فعلی       ناحیه دهم شهر کابل

تحصیلات          ماستر

رشته تحصیلی     نظامی  -   اداره و تجارت  -  علوم سیاسی

بلدیت به زبان های داخلی     دری  پشتو  ازبیکی

بلدیت به زبان های خارجی   انگلیسی

سابقه کاری ریس عمومی قطعات منتظره وزارت امور داخله –  والی ولایت فار یاب  -   والی ولایت تخار  و فعلاٌ والی ولایت بدخشان

سابقه کاری فرهنگی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی سابق عضو جمعیت اسلامی افغانستان

شمار ه تماس    0780990990  -  -0770990990  

ایمیل آدرس      Bigzad2001@gmail.com