تأکید والی ولایت بدخشان، برحفظ بی‌طرفی کارمندان دولتی مطابق قانون، درانتخابات ریاست

صبح امروز پنج‌شنبه جلسه فوق‌العادهٔ اداری تحت ریاست محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان با حضوداشت محترم اخترمحمد "خیرزاده" معاون ولایت، رییس محترم شورای ولایتی و رؤسای محترم ادارات دولتی درسالن جلسات مقام ولایت تدویرگردید.
درابتدا والی ولایت بدخشان گفت که این جلسه به هدف بررسی فعالیت‌های ادارات دولتی، چگونه‌گی برگزاری جشن استرداد استقلال کشور دربدخشان، تأکید جهت هماهنگی بیش‌ترمیان ادارات دولتی و سایرموارد ضروری دیگر تدویرگردیده‌است.

والی ولایت بدخشان اضافه کرد که بعد ازاین هیچ‌گونه ناهماهنگی و کوتاهی درتطبیق هدایات و احکامات مقامات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفتنی نیست و مسؤولین

 

ادارت دولتی مکلف به انجامِ هدایات رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق قانون نافذه کشورهستند.

والی ولایت، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، انتخابات را یک پروسه ملی دانسته، اضافه کرد که مطابق قانون نافذه کشور هیچ‌کارمند دولتی نمی‌تواند با استفاده ازصلاحیت‌های وظیفه‌ای اش به نفع کاندیدای مشخصِ فعالیت‌نماید.
وی تأکید نمود که وظیفهٔ حکومت فراهم آوری تسهیلات جهت برگزاری یک انتخابات فراگیر درسطح افغانستان‌است که ما و شما جزِ ازحکومت افغانستان، باید این مسؤولیت را به وجه احسن انجام دهیم و هیچ‌گونه مداخلهٔ غرض آلودِ دیگری نداشته باشیم.

همچنان والی ولایت بدخشان درادامهٔ صحبت‌هایش بیان‌داشت که درآستانهٔ برگزاری جشن صدمین سال‌گرد استرداد استقلال کشور قرار داریم و حکومت تلاش دارد که امسال جشن صدمین سال‌گرد استرداد استقلال کشور در افغانستان متفاوت ازسال‌های گذشته تجلیل و گرامی‌داشت به‌عمل آید.
والی بدخشان نیز ازمسؤولین ادارات دولتی تقاضا کرد که باهماهنگی یک دیگر، جهت تجلیل باشکوه جشن صدمین سال گرد استرداد استقلال کشور تلاش همه‌جانبه نمایند.
درادامهٔ این جلسه روی موضوعات مختلف ازجمله تبدیلی نام لیسه دشت‌فراخ ولسوالی بهارک به‌نام لیسه حسام‌الدین شهید و تبدیلی نام لیسه دشت چاشتک ولسوالی مایمی به نام لیسه مولانا عبدالستارشهید که مورد تأیید جلسه اداری قرارگرفتند، تأکید برایجاد کمیتهٔ منع آزار و اذیت زنان درادارات دولتی، چگونه‌گی محافظت ازذخایر آب آشامیدنی در فیض‌آباد و اجراآت کمیسیون‌های بررسی اسناد ورثه شهدا و معلولین بحث و تبادل نظرصورت گرفته و تصامیم نیز درموارد یادشده اتخاذ گردید.