طی همایش درمیدان ورزشی شهرفیض‌آباد پرچم سه رنگ کشور به اهتزاز درامد

 به افتحار روز پرچم ملی کشور با حضورداشت محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان، محترم اخترمحمد "خیرزاده" معاون ولایت، محترم الحاج سعدالله "ابوامان" رییس شورای علما، مسؤولین محترم ملکی و نظامی و دهاتن ازشهروندان این ولایت، بیرق سه رنگ جمهوری اسلامی افغانستان درمیدان ورزشی این ولایت به اهتزاز درآورده شد.