ولایت بدخشان، امسال میزبان مسابقات لیگ برتر موج‌های آمو در زون شمال شرق به پیشوازصدمین سال‌گرد استرداد استقلال کشور است

ولایت بدخشان امسال میزبان مسابقات لیگ برترموج‌ها آمو جهت گزینش بازی‌کنان شایسته برای تیم موج‌های آمو از زون شمال شرق می‌باشد که این مساسبقات  با حضورداشت محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان، محترم اخترمحمد "خیرزاده" معاون ولایت، مسؤولین محترم نظامی وملکی، اعضای محترم شورای ولایتی، نهادهای محترم مدنی و صدهاتن ازشهروندان ولایت بدخشان درمیدان ورزشی فیض‌آباد آغازگردید.
والی ولایت بدخشان، درآغاز این بازی ضمن خوش آمدید تیم‌های فوت‌بال ولایات تخار، کندز و بغلان؛ ولایت بدخشان را مکان مناسب برای راه اندازی مسابقات و بازی‌های مختلف درسطح کشور عنوان نمود.
والی ولایت، خاطرنشان ساخت که ورزش به خصوص فوت‌بال پیام آورصلح و دوستی میان مردم افغانستان می‌باشد که طی چند سال گذشته دربخش‌های مختلف ورزشی، ورزش‌کاران این کشور دست‌‌آوردهای چشم گیرداشتند.
وی اظهارداشت که ولایات بدخشان، تخار، کندز و بغلان ازگذشته‌های دورباهم مشترکات خوب فرهنگی داشتند که راه اندازی مسابقات مذکور، این مشترکات را مستحکم‌تر ازگذشته تأمین خواهد کرد.
محترم عبدالله "ناجی‌نظری" عضوی شورای ولایتی و رییس فدراسیون فوت‌بال ولایت بدخشان می‌گوید که این مسابقابت برای چهار روز میان بازکنان ولایات بدخشان، تخار، کندز و بغلان درمیدان ورزشی شهرفی‌آباد برگزار می‌گردد.
به گفته رییس فدراسیون فوت‌بال ولایت بدخشان این مسابقات جهت گزینش بازکنان برتر، میان چهار ولایت زون شمال شرق برای تیم موج‌های آمو به میزبان ولایت بدخشان برگزارگردیده است.