والی ولایت بدخشان ازجریان فعالیت‌های کارمندان ریاست معارف نظارت به‌عمل آورد

 محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان به سلسله دیدارهایش از جریان فعالیت‌های ادارات دولتی، از روند کاری پرسونل ریاست معارف این ولایت نظارت به عمل آورد.
دراین دیدار والی ولایت بدخشان، مشکلات و چالش‌های این ریاست را یاداشت نموده و جهت رفع نیازمندی‌های کارکنان این اداره، به مسؤولین مربوطه هدایات که لازم بود ابلاغ کرد