دیدار والی ولایت بدخشان با شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی کشم

دیدار والی ولایت بدخشان با شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی کشم
 محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان درحال که محترم اخترمحمد "خیرزاده" معاون ولایت حضورداشت، شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی کشم را به حضور پذیرفت، پیشنهادات، مشکلات و چالش‌های شان را استماع نمود.
دراین دیدار، بزرگان ولسوالی کشم مشکلات و چالش‌های محیطی شان را دربخش‌های مختلف به خصوص قضیه هفته گذشته که منجر به شهادت دو تن و زخی شدن ۱۱ تن ازهموطنان عزیز ما گردیده بود، حضور والی ولایت مطرح نموده و خواهان رسیده‌گی جدی و همه جانبه به این موضوع گردیدند.
والی ولایت بدخشان بدخشان دراین دیدار ضمن ابرازخوش آمدید به آنان، به روح شهدای حادثه هفته گذشته دراین ولسوالی اتحاف دعا و به زخمی‌های این رویدا از الله منان شفا کامل استدعا نمود.
وی افزود که حکومت محلی ازیک هفته بدینسو، قضایایی‌که دراین ولسوالی رخ‌داده بود، مورد بررسی قرار داده و اقدامات عملی را انجام داده است.
والی بدخشان، خاطرنشان ساخت حکومت به‌هیچ وجه تحملِ بی‌بندوباری را دراین ولسوالی ندارد و افراد که دست به آزار و اذیت مردم می‌زنند، شناسایی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.
والی ولایت به آنان اطمینان داد که حکومت آنچه درتوان دارد، جهت سپردن عاملین اصلی قضیهٔ ولسوالی کشم به مصرف خواهد رساند.