جلب توجه دولت جمهوری کوریای جنوبی برای سرمایه‌گذاری دربدخشان

محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان با محترم رهی‌جه هیانگ سفیر دولت جمهوری کوریای جنوبی و رییس عمومی برنامهٔ جهانی غذا (WFP) برای افغانستان، دردفترکارش دیدار و ملاقات نمود.
دراین دیدار والی ولایت بدخشان حضور سفیر محترم کشورجمهوری کوریای جنوبی وهمراهانش را در ولایت بدخشان خوش‌آمدید گفته و تشریف آوری آنان را به این ولایت، نشان ازصداقت، تعهد، اخلاص و حسن نیتِ حکومت و مردم آن کشور برای مردم بدخشان عنوان نمود.
والی ولایت بدخشان دراین دیدار، دولت جمهوری کوریایی جنوبی را یکی از دوستان وفادار و حمایت کننده خوبِ مردم افغانستان به خصوص ولایت بدخشان توصف کرده و افزود که مردم افغانستان هیچ‌گاهی کمک‌های بشردوستانه آن کشور را فراموش نخواهند کرد.
والی بدخشان، با اشاره به کمک‌ها وهمکاری دیرینهٔ این کشور بعد ازایجاد اداره موقت تاحالا با مردم افغانستان، ابراز امید واری کرد که این کمک‌ها برای مردم بدخشان، درآینده نیز تداوم پیدا کند.
والی ولایت بیان‌داشت که مردم بدخشان با مشکلات چون: کمبود خدمات اساسی صحی، موجودیت فقر، کمبود زمین‌های زراعتی‌آبی، بیکاری و غیره چالش‎های دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کنند که با افزایش کمک‌هایWFP و دولت جمهوری کوریای جنوبی تا اندازه این مشکلات برطرف خواهد گردید‌‌.
والی ولایت، کشوردوست کوریای جنوبی را برسرمایه‌گذاری درعرصه‌های استخراج معادن، ساخت کانال‌های زراعتی و تولید برق‌های آبی، بادی ونوری دعوت نمود و خاطرنشان ساخت که این ولایت مکان مساعدِ است برای سرمایه‌گذاری.
والی ولایت بدخشان افزود که اگردربخش تولید برق‌های آبی و بادی توجه صورت گیرد، به شمول بدخشان ولایت‌های همجوار نیز از نور برق مستفید گردیده و ازنیازمندی، مردم ما ازکشورهای کمک کننده برق، خلاص خواهندشد.
وی با اشاره روی ساخت کانال بزرگ زراعتی ولسوالی خواهان، تأکید کرد که با اعمارکانال زراعتی این ولسوالی، نه‌تنها هزاران جریب زمین آب‌یاری می‌شود؛ بلکه بیش‌تراز ده ولسوالی‌ بدخشان ازدرآمد کشاورزی آن مفاد برده و به خود کفایی اقتصادی خواهند رسید.
والی ولایت در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد که مردم بدخشان درهمهٔ موارد با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای تمویل کنند همکار بوده و ازپروژه‌های تطبیقی به خوبی حمایت و پیشتی‌بانی می‌کنند.
سپس محترم رهی‌جه هیانگ سفیردولت جمهوری کوریای جنوبی مقیم کابل، ضمن قدردانی ازمهمان‌نوازی والی ولایت بدخشان، پیش‌رفت‌های صورت گرفته را درولایت بدخشان قابل ملاحظه دانسته، ازگسترش و ادامهٔ کمک‌های آن کشور برای مردم این ولایت خبرداد.
وی با یادآوری ازهمکاری‌های آن کشور دربخش‌های مختلف با افغانستان، اطمینان داد که آن کشور به فعالیت‌های خویش درافغانستان به خصوص ولایت بدخشان، درسایرموارد پیشنهادی به ویژه بخش‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی ادامه خواهد داد.
سفیر محترم دولت جمهوری کوریای جنوبی افزود که با توجه به علاقه‌مندی والی ولایت و مردم بدخشان جهت افزایش سرمایه‌گذاری دولت جمهوری کوریای جنوبی دراین ولایت، میزان علاقه‌مندی شان بیشترشده و تأکید نمود، روی موارد پیشنهادی که ازسوی والی ولایت و مردم بدخشان دریافت کردند، برنامه ریزی خواهند نمود.
درادامهٔ این دیدار، رییس برنامهٔ جهانی غذا WFP ازحسن نیت والی ولایت بدخشان نسبت به فعالیت‌های آنان قدردانی نمود و علاوه کرد که آنان متعهد هستند که برنامه‌های بشردوستانه‌ی شان را دراین ولایت گسترش دهند.