رییس جدیدالتقرر ریاست معارف ولایت بدخشان معرفی و کارش را رسماً آغاز نمود

 با حضورداشت محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان، محترم داکتر حمیدالله "حمیدی" معین مالی و اداری وزارت معارف، محترم انجنییر عبدالمومن "راد" رییس زیربناهای وزارت معارف، اعضای محترم شورای ولایتی، رییس واعضای محترم شورای علما، شماری از رؤسای ادارات دولتی تخار و بدخشان، رییس واعضای محترم جامعه مدنی و متنفذین، خانم‌ها و جوانان طی محفل با شکوهِ محترم انجنییر عبدالسمیع "ابدیار" به صفت رییس جدید معارف ولایت بدخشان معرفی و کارش را رسماً آغازنمود.
پیش ازاین آقا ابدیار به صفت رییس معارف ولایت تخارایفای وظیفه می‌نمود که نظر به لزم دید رهبری وزارت معارف جمهوری اسلام افغانستان، محترم عبدالسمیع "ابدیار" به ولایت بدخشان و محترم داکتر روح‌الله "محقق" به ولایت تخار تبدیل گردیدند.