دیدار والی ولایت بدخشان با معاون محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان درامور تحقیق

 محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان با محترم څارنپوه نورحبیب "جلال" معاون لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در امورتحقیق در دفترکارش دیدار ملاقات نمود.
دراین دیدار معاون محترم لوی څارنوالی درامور تحقیق، هدف سفرش را به ولایت بدخشان، ارزیابی و مراقبت ازامورات کاری څارنوالی‌ بدخشان، کسب اطمینان از مؤثریت و مثمریت اجراآت و رسیدگی به مشکلات آن‌ها، تقویت و تحکیم حکومت‌داری خوب، دریافت مشکلات و چالش‌ها مردم بدخشان، تأمین شفافیت، جلب اعتماد و همکاری مردم با این اداره عنوان نمود.
والی ولایت بدخشان دراین دیدار ضمن ابراز خوش‌آمدید افزود که فعالیت‌های اداره ریاست څارنوالی بدخشان و څارنوالان این ولایت قناعت بخش بوده و اگر گاهی هم بعضی مشکلات خورد اجتعماعی در روند کاری څارنوال صاحبان به وجود آمده باشد مطابق قانون و تفاهم حل گردیده است.
والی ولایت بدخشان اضافه کرد که بدون یک ولسوالی، درهمه ولسوالی‌های این ولایت څارنوال صاحبان موجود هستند و به مشکلات مردم تا حد توان شان رسیده‌گی می‌نمایند.
والی ولایت، در ادامهٔ صحبت‌هایش بیان‌داشت که بدخشان با داشتن جغرافیایی پیچیده، دشوارگذر و تراکم نفوس، نیازمند خدمات بیشترمی‌باشد.
وی دراین نشست ابراز امید واری کرد که ادارهٔ محترم لوی څارنوالی خدمات اش را برای مردم 
بدخشان گسترش داده و اطمینان داد که رهبری حکومت محلی بدخشان ازهیچ نوع سعی و تلاش جهت
همکاری با ادارهٔ محترم څارنوالی دریغ نخواهد کرد.