دیدار والی ولایت بدخشان با بزرگان و متنفذین ولسوالی‌ یمگان

محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان درحال که محترم اخترمحمد "خیرزاده" معاون ولایت حضورداشت با شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی‌ یمگان این ولایت در دفترکارش دیدار و ملاقات نمود.
دراین دیدار باشنده‌گان ولسوالی‌‌ مذکور، مشکلات و چالش‌های محیطی‌شان را دربخش‌های امنیتی، انکشافی، معارف و بی‌جاشده‌گان این ولسوالی حضور والی ولایت مطرح نموده و خواهان براورده شدن نیازمندی‌هایشان ازسوی حکومت محلی گردیدند.