دیدار والی ولایت بدخشان با معین مالی و اداری وزارت امور زنان

محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان درحال که محترمه آلینا "غیاثی" رییس امور زنان و محترمه داکترانیس "اخگر" کارشناس بخش جندر مقام ولایت حضور داشتند با محترمه نبیله "مصلح" معین مالی و اداری وزارت امورز زنان جمهوری اسلامی افغانستان در دفترکارش دیدار و ملاقات نمود.
دراین دیدار دوطرف روی وضعیت کلی زنان به خصوص عرضه خدمات بهتر به زنان خشونت دیده، گسترش فعالیت‌های ریاست امور زنان به سطح ولسوالی‌ها، ایجاد زمینه کار برای خانم‌ها و چگونه‌گی کاهش خشونت علیه زنان دراین ولایت بحث و تبادل نظر نمودند