دیدار والی ولایت با اعضای اتحادیهٔ داکتران بدخشان محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان با اعضای اتحادیهٔ داکتران این ولایت در دفتر کارش دیدار و ملاقات نمود
دراین دیدار اعضای اتحادیه، ضمن تشریح اهداف و پلان‌های شان، حمایت خود را از حکومت و ریاست صحت‌عامه بدخشان اعلام داشتند و افزودند که یکی از اهداف عمدهٔ این اتحادیه تقویت برنامه‌ها حکومت دربخش‌های صحی می‌باشد.
والی ولایت بدخشان دراین دیدار، ازایجاد اتحادیه داکتران دراین ولایت استقبال نمود و ابراز امید واری کرد که این اتحادیه بتواند درکاهش مرگ و میر، گسترش فعالیت‌های صحی، اتحاد و همبسته‌گی داکتران مفید تمام شود