معرفی رییس جدیدالتقرری امور زنان ولایت بدخشان و تقدیرازکارکردهای رییس اسبق این اداره


با حضورداشت محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان، رییس محترم محکمهٔ شهری، رییس واعضای محترم شورای علما، معاون و اعضای محترم شورای ولایتی، شماری از رؤسای محترم ادارات دولتی، متنفذین، خانم‌ها و خبرنگاران طی محفل باشکوهِ ازکاردهای ۱۳سالهٔ پوهنمل ذوفنون حسام ناطق رییس پیشین امور زنان بدخشان قدردانی صورت گرفت و بانو آلینا غیاثی به صفت رییس جدید این اداره معرفی گردید