یاد بود از قربانیان تروریزم درولایت بدخشان


 از روز جهانی یاد بود و گرامی‌داشت از قربانیان تروریزم در سالن جلسات مقام ولایت بدخشان با حضور پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان، رییس شورای ولایتی، رییس کمیسیون ولایتی حقوق بشر و شماری از متنفذین و بزرگان ولایت بدخشان تجلیل به عمل آمد.
والی ولایت بدخشان، در کنفرانس "تجلیل از روز بین المللی یاد بود وگرامی‌داشت از قربانیان تروریزم که ازسوی کمیسیون ولایتی حقوق بشر با هم‌کاری مقام ولایت بدخشان برگزارشده بود، بیان‌داشت که تجلیل از این روز در واقع ارج‌گذاری و احترام گذاشتن به قهرمانی‌ها و رشادت‌های آن عده افراد است که در مقابل تروریستان مبارزه کرده و جان خود را از دست می‌دهند تا بقیه افراد جامعه در آرامش به سربی‌برند.
والی ولایت بدخشان افزود که یاد بود از قربانیان تروریزم و ارج گذاشتن به مبارزات آنان مسؤولیت ما و همه‌ی وشهروندان این کشور بوده تا هم‌بسته‌گی خود را به سطح جهان نشان داده و در تقبیح تروریزم ورسیده‌گی به خانواده‌های قربانیان اقدام نمایم.
بربنیاد آمار لوی څارنوالی کشور، از آغاز سال روان تا اکنون ۲۶۰۰ قضیه از سوی څارنوالی مبارزه علیه امنیت داخلی وخارجی رسیده‌گی شده که این امر بیان‌گر تعهد دولت در راستای رسیده‌گی به جرایم وجنایات است.
هدف از تجلیل این روز فراهم کردن حمایت‌های قانونی و دوامدار از خانواده‌هایی که در جنگ افغانستان آسیب دیده‌اند می‌باشد.