سنگ تهداب ساختمان اداری نماینده‌گی وزارت امور خارجه در ولایت بدخشان گذاشته‌شد سنگ تهداب ساختمان اداری نماینده‌گی وزارت امور خارجه در ولایت بدخشان با حضورمحترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان، محترم نصیراحمد "اندیشه" معین اداری وزارت امور خارجه، معاون ولایت، رییس شورای ولایتی، علما، متنفذین و شماری ازمسؤولین ملکی و نظامی به زمین گذاشته‌شد.
محفل که به همین منظور درشهرجدید فیض‌آباد برگزارشده بود، محترم نصیراحمد "اندیشه" معیناداری وزارت امورخارجه افزود، با ساخت این تعمیر و تنظیم فعالیتهای نماینده‌گی آنان در ولایت بدخشان، خدمات وزارت محترم امورخارجه درعرصه‌های مختلف گسترش خواهد یافت.
به گفتۀ وی این نماینده‌گی افزون بر این‌که برای مردم سهولت ایجاد می‌کند در زمینه بر قراری ارتباط مؤوثر با کشورهای هم‌سایه و فراهم آوری زمینهٔ هم‌کاری‌های دو جانبه کار ثمر بخشی را انجام خواهد داد.
پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان دراین مراسم، ضمن استقبال ازساخت تعمیرنماینده‌گی وزارت امورخارجه، ازتوجه این وزارت نسبت به ولایت بدخشان اظهارقدردانی نموده و ابراز امید واری کرد که با تکمیل شدن این ساختمان فعالیت‌های آنان در بخش‌های مختلف به خصوص ایجاد ارتباط بیش‌تر میان مردم بدخشان و کشورهای هم‌سایه این ولایت گسترش پیدا کند.
والی بدخشان افزود، این ولایت با کشورهای چین و تاجیکستان روابط حسنه داشته و از چند سال به این طرف دامنۀ این روابط و هم‌کاری‌ها افزایش یافته است.
این ساختمان در سه طبقه به ارزش بیش‌تر ۲۵ میلیون افغانی از بودجه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به صورت پخته و اساسی ساخته می‌شود.