برنامهٔ کارآموزی شش ماههٔ دفتر (جی.آی.زید) درولایت بدخشان آغازشد


روز گذشته با حضور محترم اختر محمد "خیرزاده" معاون ولایت بدخشان، رییس محترم عدلیه، رییس محترم دفتر(جی.آی.زید)، آمرمحترم کمیسیون مستقل اصلاحات ادارای و خدمات ملکی و رییس محترم جامعه مدنی این ولایت، برنامه کار آموزی ۶ماههٔ دفتر محترم (جی.آی.زید) درسالن جلسات مقام ولایت آغازگردید.
دفتر(جی.آی.زید) بعد ازاخذ امتحان به تعداد ۳۶ تن را برای شش ماه استخدام و در ادارات مختلف بدخشان طور کارآموز با یک مقدار امتیاز توظیف نموده است.
معاون ولایت بدخشان، این برنامه را در بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت جوانان موثرخوانده و افزود، افرارد که دراین برنامه استخدام شدند با ظرفیت و تجارب خوبی در آینده می‌توانند در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف فعالیت شوند.
معاون ولایت بدخشان از مشمولین این برنامه خواست از فرصت پیش آمده استفاده خوب نموده و تا درآینده به صفت یک کارمند مسکلی و با تجربه در ادارت مختلف استخدام گردند.
بعد از ختم این برنامه برای مشمولین آن تصدیق نامهٔ داده خواهد شد که معادل یک‌سال تجربه کاری می‌باشد.