سفر به دومین پارک ملی افغانستان( واخان بدخشان)


پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان، درسفرِ یک‌هفته‌ی که به ولسوالی‌های سرحدی و دورافتاده بدخشان داشت، نیزبا پی‌مودن راهای دشوار گذر و پرخم و پیچ از دورافتاده ترین منطقهٔ بدخشان، دومین پارک ملی افغانستان( ولسوالی واخان) دیدن کرد.
دیدارِ که ناامیدی‌ها را به امیدواری، ناشادی‌ها را به شادمانی، حس محرومیت را به آینده‌ی روشن تبدیل نموده و ساکنان این ولسوالی، درد، رنج و زنده‌گی مشقت بارشان را با سرود و سخن حضور والی ولایت مطرح کردند.
همایشِ که درمرکز ولسوالی واخان به استقبال از والی ولایت و هم‌راهانش گرفته‌شده بود، مردم واخان مشکلات و چالش‌های شان را دربخش‌های سرک سازی، برق، اسکان مجدد، تخریبات دریایی پنج، مخابرات، صحی، اعتیاد به مواد مخدر، عدم ذاخایرمواد غذایی، عدم بازاریابی به فراورده‌های مردم محل، حفظ آبده‌های تاریخی، غیرمعیاری بودن مکاتب، بیکاری جوانان تحصیل کرده، کم‌بود آب آشامیدنی، حفاظت حیات وحش وغیره مشکلات موجود دراین ولسوالی را حضور والی ولایت پیش کش نمودند و ازحکومت خواستار رسیده‌گی به نیازمندی‌های شان گردیدند.
والی ولایت درجریان سفرش به ولسوالی واخان ضمن دیدار با اقشار مختلف مردم، سنگ تهداب دیوار استنادی قریه گازخان را به زمین گذاشت و یک باب لیسه را در قلعه پنجه این ولسوالی نیز افتتاح و به‌بهره برداری سپرد.
واخان یکی از ولسوالی‌های دورافتادهٔ ولایت بدخشان با جمعیت نزدیک به ۱۸۳۲۸ نفر درقسمت شرق مرکز ولایت بدخشان موقعیت دارد که از شرق به کشور چین، از شمال به کشورتاجیکستان، از جنوب به ساحهٔ گلگت پاکستان و از غرب به ولسوالی اشکاشم متصل است.